Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Katona Donát egyéni vállalkozó, mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) és a vele szerződő, illetve az ő szolgáltatását igénybe vevő partner (a továbbiakban: Megrendelő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Vállalkozó és Megrendelő a továbbiakban együttesen: Felek). Az egyedi megrendelésben, egyéb dokumentumokban az ÁSZF-től eltérő rendelkezések csak mindkét fél kifejezett elfogadása esetén érvényesek. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Megrendelő a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

A Vállalkozó adatai:

Név: Katona Péter egyéni vállalkozó

Székhely: Magyarország 8411 Veszprém Buzogány utca 5.

Levelezési cím:8411 Veszprém Buzogány utca 5.

Nyilvántartási szám:59120636

Adószám: 90002434-1-39

Számlavezető pénzintézet: OTP

Számlaszám: OTP 11773425 – 06226202

IBAN számlaszám: HU14117734250622620200000000

E-mail cím: kad.akadban@gmail.com

Telefonszám: +36203299533
Tárhelyszolgáltató: DotRoll Kft.

 

A Honlapon folytatott tevékenység:

Vállalkozó szolgáltatása régi kádak Megrendelő egyedi igények szerinti, kádbetét cserével történő felújítása, illetőleg magának a kádbetétnek az elkészítése, abból a célból, hogy új kád megvásárlása helyett a Megrendelő egy új kád árának töredékéért régi kádját használhassa tovább, szép, felújított állapotban.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan, a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatásra, amelynek megrendelése (így maga az egyedi szerződés megkötése) a katonakad.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül történik. A Vállalkozó rögzíti, hogy szolgáltatása nem minősül a 2001. évi CVIII. törvény szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak.

A Felek eltérő megállapodása hiányában a Megrendelő egyedi megrendelését kizárólag elektronikus úton adhatja le, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon:

Vállalkozó szolgáltatásának megrendelése a Weboldalon történő regisztrációhoz kötött, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult (a regisztrációt ld. a 2. pontban).

A megrendelés leadását (ld. a 3. pontban) követően a szerződés a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételek szerint módosítható, illetve mondható le (ld. a 6. pontban).

A Vállalkozó ügyfélszolgálatot nem tart fenn. A Vállalkozó a Megrendelőtől származó üzeneteket és esetleges panaszokat a megadott elektronikus levelezési címen keresztül fogadja.

 1. REGISZTRÁCIÓ ÉS REGISZTRÁCIÓ TÖRLÉSE

A regisztráció a Weboldalon található Regisztráció menüpont alatt lehetséges; az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.

A regisztráció során az alábbi adatokat köteles a Megrendelő megadni: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám. Ezek közül a Vállalkozó számára nem válik megismerhetővé a felhasználónév és a jelszó.

A Weboldalon történő regisztrációjával a Megrendelő kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatkezeléshez hozzájárul.

A Vállalkozót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Vállalkozót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Megrendelő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Vállalkozónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Vállalkozó minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, az elérhetőségre kattintást követően van lehetőség, amely az aktív megrendelés (ek) adatait is érintheti. Vállalkozót a regisztrált adatok Megrendelő által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A megrendelői hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Megrendelő a felelős. Amennyiben a Megrendelő tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszóhoz jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Vállalkozót.

Megrendelő vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

A Vállalkozó a leadott rendeléshez kapcsolódó személyes adatokat öt évig őrzi, és ezt követően a Megrendelő kifejezett kérése nélkül törli. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

 1. A MEGRENDELÉS TÁRGYA ÉS ÁRKATEGÓRIÁI, A MEGRENDELÉS FOLYAMATA

 A Vállalkozó által készített kádbetétekből alapvetően kétféle kategória, kicsi és nagy méretű változat létezik. Az alábbi méretig minősül kisméretűnek a kádbetét: 150 cm felett a nagy méretre vonatkozó árral kell kalkulálni.

A kisebb méretű kádbetét ára hozzávetőlegesen bruttó 56 000 Ft, míg a nagyobb méretűé bruttó 59 500 Ft, mely mind az anyagköltséget, mind az elkészítés díját magában foglalja minden esetben.

Vállalkozó minden Megrendelő számára egyedi árajánlatot küld. A kádbetét vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, azonban a beszerelés költségét igen. A termékek ára a Vállalkozó árajánlatában minden esetben magyar forintban kerül feltüntetésre.

A Vállalkozó által nyújtott szolgáltatás, illetve az általa készített kádbetétek tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a Vállalkozó által a Weboldalon közzétett „A szolgáltatás részletes leírása és a használati utasítás” elnevezésű dokumentum tartalmazza. A Megrendelő a honlapon a „Galéria” és a „Videók” menüpontok alatt további tájékoztatást kap a Vállalkozó szolgáltatásáról.

Amennyiben a Megrendelőnek a megrendelés előtt a szolgáltatással kapcsolatban kérdése merülne fel, Vállalkozó készséggel áll rendelkezésére a megadott elektronikus levelezési címen vagy telefonszámon. A Vállalkozó az általa készített kádbetétekhez – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítást mellékel. Ha véletlenül nem kapná kézhez a kötelező használati utasítást, azt azonnal jelezze a Vállalkozónak. Amennyiben a Vállalkozó által készített kádbetét minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a Weboldalon közöltnél több információra van szüksége, kérjük, vegye fel a Vállalkozóval a kapcsolatot a megjelölt elérhetőségeken.

Megrendelés leadása és árajánlat kérése

A Vállalkozó Weboldalán keresztül a Megrendelő azt követően tudja leadni a kívánt megrendelést, hogy a regisztrációt követően bejelentkezik és a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti a honlapon található „Megrendelés leadása és árajánlat kérése” menüpont alatt. A Vállalkozó a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A megrendelés leadása során az alábbi adatok megadása szükséges: a Megrendelő kádjának méretei (melynek leméréséhez segítséget nyújtanak a Megrendelő számára a honlapon található rajzos ábrák, ld. az oldal alján a pontos szállítási cím (mely minden esetben meg kell, hogy egyezzen a beépítés helyével); számlázási címmel.

A Megrendelő ezt követően a „Megrendelés és árajánlatkérés véglegesítése” gombra kattintással még egyszer át tudja tekinteni a megrendelése adatait, annak esetleges hibáit és módosítani tud rajtuk. Ezt követően a Megrendelő a „Megrendelés és árajánlatkérés elküldése” gombra kattintással tudja elküldeni megrendelését, illetve árajánlatkérését a Vállalkozó felé.

Adatbeviteli hibák javítása:

A Megrendelőnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Vállalkozó részére való elküldéséig a Weboldalon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a regisztrációs és a megrendelési felületeken.

 1. A MEGRENDELÉS ELFOGADÁSA ÉS VISSZAIGAZOLÁSA, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A Megrendelő által leadott megrendelés adatait – így például a megrendelni kívánt kád méreteit, a kiszállítás helyét, stb. – a Vállalkozó áttekinteni és kikalkulálja árajánlatát a Megrendelő részére. A Vállalkozó árajánlatát a Megrendelő regisztráció során megjelölt e-mail címére küldött üzenettel juttatja el a Megrendelőnek. A Vállalkozó törekszik a Megrendelés beérkezését követő 72 órán belül elküldeni az árajánlatát, de adott esetben ez hosszabb ideig is eltarthat. Amennyiben a Vállalkozó egy héten belül sem küldi el árajánlatát a Megrendelőnek, úgy az a megrendelés el nem fogadásának minősül és a Megrendelő részéről leadott megrendelés törlöttnek minősül. A Vállalkozó a Megrendelés elfogadását abban az esetben tagadja meg, amennyiben anyaghiány vagy kapacitáshiány miatt nem tudja vállalni a megrendelt kád kivitelezését és beépítését, illetve,amennyiben a Megrendelő olyan településről rendel, amelyen a Vállalkozó szolgáltatást nem nyújt (vagy amely helyre Vállalkozó nem tud kiszállni). A Vállalkozó ezen esetekben is törekszik e-mail formájában tájékoztatni a Megrendelőt, hogy a megrendelést nem tudja elvállalni. A Vállalkozó a honlap mellett ehelyütt is feltünteti, hogy kizárólag az alábbi helyeken, településeken tudja vállalni a kádbetétek beépítését: Veszprém megye, Fejér megye, Budapest, Győr, Balaton vonzáskörzete.településeken tudja vállalni a kádbetétek beépítését: Veszprém megye, Fejér megye, Budapest, Győr, Balaton vonzáskörzete.településeken tudja vállalni a kádbetétek beépítését: Veszprém megye, Fejér megye, Budapest, Győr, Balaton vonzáskörzete.

 A Vállalkozó által a Megrendelőnek küldött visszaigazoló e-mail tartalmazza a Megrendelő által a regisztráció és a megrendelés leadása során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés. Vállalkozó által generált egyedi azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt kádbetét tulajdonságait, a becsült teljesítési határidőt, a kádbetét elkészítésének, kiszállításának díját és az esetleges egyéb költségeket is tartalmazó árajánlatot, az árajánlat szerint meghatározott vételárelőleg összegét – mely minden esetben az árajánlat szerinti teljes ár 30%-nak megfelelő összeg –, valamint a Vállalkozó számlavezető bankját és bankszámlaszámát, melyre az előlegfizetést teljesíteni kell. Amennyiben bármely adat megküldése a fentiek közül a Vállalkozó részéről elmarad, a Megrendelő késedelem nélkül jelezni köteles azt Vállalkozónak.

A megrendelés elfogadása:

A Megrendelő által leadott megrendelés kizárólag azt követően minősül elfogadottnak és bír kötőerővel a Felek között, amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó általi visszaigazolásban és árajánlatban rögzített vételárelőleg összegét a Vállalkozó részére átutalással teljesíti. A Megrendelő az átutalásban megjegyzésként köteles rögzíteni a Vállalkozó által részére megküldött egyedi rendelési azonosítót. Az előleg megfizetésének időpontja – és így a megrendelés elfogadásának és a Felek közötti szerződés létrejöttének időpontja – az a dátum, amikor az előleg teljes összege a Vállalkozó bankszámlaszámán jóváírásra kerül, melynek megtörténtéről Vállalkozó külön e-mailben értesíti a Megrendelőt, az előleg megfizetéséről szóló számla megküldésével együtt.Amennyiben a Megrendelő a vételárelőleg összegét a Vállalkozó által e-mailben megküldött árajánlat küldési időpontját követő 8 (nyolc) napon belül nem fizeti meg, úgy – a felek eltérő megállapodásának hiányában – a leadott megrendelés a Vállalkozó által el nem fogadottnak, illetve megtagadottnak minősül és a szerződés nem jön létre a felek között. Ha a Megrendelő a megrendelés bármely fázisában hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt egy napon belül jeleznie kell a Vállalkozó felé a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.Ha a Megrendelő a megrendelés bármely fázisában hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt egy napon belül jeleznie kell a Vállalkozó felé a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.Ha a Megrendelő a megrendelés bármely fázisában hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt egy napon belül jeleznie kell a Vállalkozó felé a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltak irányadóak.

A Vállalkozó a Ptk. 6:82. §-a alapján tájékoztatja a Megrendelőt, hogy:

 • az elektronikus úton történő szerződéskötés technikai lépéseit a jelen ÁSZF tartalmazza;
 • a megkötendő szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a Vállalkozó nem rögzíti a szerződést, így a szerződés utóbb nem lesz hozzáférhető;
 • az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően biztosítják az alábbi eszközök:
 • a szerződés nyelve a magyar.

A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Amennyiben a Vállalkozó a vételárelőleg Megrendelő általi megfizetését követően észleli, hogy a megrendelést valamely okból nem tudja teljesíteni, úgy a Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el a megrendelést, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Megrendelő e-mailben értesítést kap. Ebben az esetleg a Megrendelő által teljesített kifizetést a Vállalkozó haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) napon belül visszatéríti a Megrendelő által megadott bankszámlaszámra történő átutalással.

 1. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

A Vállalkozó felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a megrendelés visszaigazolása és az árajánlat megtételekor megadott szállítási határidő – tekintettel arra, hogy az alapanyagot a Vállalkozó külföldről rendeli –, csak becsült határidő, melytől a Vállalkozó eltérhet. A Vállalkozó vállalja, hogy a megrendelés elfogadását követően a kádbetétet legkésőbb 10 (tíz) héten belül legyártja, elkészíti és a Megrendelővel közösen egyeztetett időpontban a szállítási helyre kiszállítja.

Amennyiben a Vállalkozó elkészül a kádbetét legyártásával, úgy a Megrendelő által megadott e-mail címre üzenetet küld annak érdekében, hogy a kiszállítás, illetve a beépítés időpontját egyeztesse a Megrendelővel. A kiszállítás időpontját a Felek órára pontosan határozzák meg. Amennyiben az időpontról a Felek telefonon vagy szóban egyeztetnek, a Vállalkozó ebben az esetben is írásos megerősítést küld a Megrendelőnek a kiszállítás, illetve beépítés időpontjáról, továbbá a korábban megadott szállítási-beépítési címről, melynek megfelelőségét a Megrendelő köteles e-mail formájában megerősíteni a Vállalkozó felé. A leegyeztetett időponttól eltérő időpontban való kiszállítási igényt a Megrendelő a kiszállítást megelőző legkésőbb 3 (három) napon belül köteles jelezni a Vállalkozó felé.

Határidőben történő teljesítésnek minősül a Vállalkozó részéről, amennyiben a Vállalkozó a kádbetét legyártásával elkészül, azonban azért tudja csak 10 (tíz) hetet meghaladóan kiszállítani, illetve beépíteni, mert a Megrendelőnek az általa javasolt időpont nem megfelelő, így a Felek attól eltérő időpontot egyeztetnek le és ez az e pontban rögzített teljesítési határidőt meghaladja.

 

 1. A MEGRENDELÉS MÓDOSÍTÁSA, LEMONDÁSA, ELÁLLÁS                                                              

A megrendelés módosítása

(1) A megrendelés Vállalkozó általi elfogadását megelőzően, a megrendelés véglegesítését követően csak akként tudja módosítani megrendelését, amennyiben a katonakad.hu weboldalon a „megrendelés módosítása” menüpontban újra kitölti a megrendelés adatait és beküldi azokat.  A Megrendelés módosításának véglegesítésére és elküldésére a Megrendelés leadásánál írtak irányadóak.

(2) A megrendelés Vállalkozó általi elfogadását követően a Megrendelő legfeljebb 72 (hetvenkettő) óráig tudja módosítani a megrendelést, tekintettel arra, hogy a Vállalkozó a vételárelőleg beérkezését követően nyomban megkezdi a kádbetét legyártását és kára származhat abból, amennyiben az egyedi megrendelés alapján elkészített (esetlegesen félkész) kádbetétre vonatkozó megrendelés paramétereit a Megrendelő utóbb módosítani kívánja.

A megrendelés lemondása, elállás

(1) A megrendelés elfogadása előtt a megrendelés lemondása külön aktushoz nem kötött; amennyiben a Megrendelő nem fizeti meg a Vállalkozó által bekért 30%-os vételárelőleg összegét a Vállalkozó általi árajánlat e-mailben történő megküldését követő legkésőbb 8 (nyolc) napon belül, úgy a leadott megrendelés automatikusan töröltnek, illetve lemondottnak minősül. Amennyiben Megrendelő a fentiek ellenére mégis kifejezett módon szeretné visszamondani a korábban leadott megrendelést, úgy természetesen ezt megteheti a megadott kapcsolati módon valamelyikén.

(2) Amennyiben a vételárelőleg megfizetését követően jelzi a Megrendelő a Vállalkozó felé, hogy a szerződéstől eláll, úgy a Vállalkozó a kádbetét gyártását leállítja és a korábban megfizetett vételárelőleg nem jár vissza Megrendelőnek. A Megrendelő elállása esetén Vállalkozó elállás közléséig elkészített kádbetétet szabadon felhasználhatja, értékesítheti vagy megsemmisítheti.

 1. BEÉPÍTÉS, SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

A Vállalkozó az elkészített és beépítésre váró kádbetétet a jelen ÁSZF-ben foglalt díjszabás szerint saját eszközével szállítja el a Megrendelő által megjelölt szállítási címre, mely minden esetben meg kell, hogy egyezzen a beépítés helyével. A Vállalkozó a beépítésért külön díjat nem számol fel, kivéve, hogyha az átlag beépítési időhöz (ami körülbelül 1 óra időtartamú) képest az okoz megnövekedett beépítési időt a Vállalkozónak, hogy befalazott kádszifon, munkaterület nem megfelelő hozzáférése, egyéb felmerülő körülmények.

A kiszállítás díja az alábbiak szerint alakul:

A kiszállítási díj  egyedi ajánlathoz kötött.

Beépítés díja a jelen pontban foglalt átlag beépítési időtől eltérő esetekben:

 1. A Megrendelő a megállapodott kiszállítási időpontban köteles akként biztosítani a beépítés helyszínét, hogy a Vállalkozó általi beépítést, szerelést akadályozó eszközöket, bútorokat a helyiségből eltávolítja. Amennyiben a Megrendelő ezt elmulasztja és a Vállalkozó csak az akadályozó eszközök eltávolítását követően tudja megkezdeni a munkát, úgy ezért minden megkezdett 15 (tizenöt) percért 500 Ft összegű extra beépítési díjat számít fel.
 2. Amennyiben a Megrendelő nem jelzi a Vállalkozónak előre, hogy a kádbetét beszerelését megelőzően szifoncsere szükséges, az a beépítés idejét jelentősen megnövelheti (mely Vállalkozó egyéb aznapi kiszállításait, munkáit is érintheti), így emiatt a Vállalkozó minden megkezdett óra5000 Ft összegű extra beépítési díjat számít fel.

A Vállalkozó felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a kiszállítás díja 1 (egy) alkalommal való kiszállítást jelent, méghozzá a Felek által közösen egyeztetett időpontban. Amennyiben a Megrendelő a megbeszélt időpontban nem tudja a Vállalkozót fogadni a kiszállítás helyén, úgy a Vállalkozó maximálisan 15 (tizenöt) percet várakozik a kiszállítás helyén, ezt követőn pedig a kiszállítás meghiúsultnak minősül és a Vállalkozó jogosult a helyszínt elhagyni. A Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy a Vállalkozó nem jelent meg a kiszállítás helyszínén, illetve, hogy a Megrendelő a kiszállítás helyén jelen volt és a kiszállítás, illetve a beépítés meghiúsulása a Vállalkozó magatartására vezethető vissza.

 1. FIZETÉSI FELTÉTELEK

A vételárelőleg (a teljes vételár 30%-a) megfizetése – a Felek eltérő megállapodása hiányában – banki átutalással/banki befizetéssel történhet.

A fennmaradó vételár (a teljes vételár 70%-a) megfizetése – a Felek eltérő megállapodása hiányában – kizárólag készpénzben történő fizetéssel lehetséges, azt követően, hogy a Vállalkozó a kádbetét beépítését követően átvette a Megrendelő és két tanú által aláírt teljesítési igazolás (TIG) egy eredeti példányát. A Vállalkozó a TIG átvételét követően kiállítja a számlát és átadja Megrendelő részére, aki köteles a számlát haladéktalanul rendezni. A számla tartalmazza a vételár vételárelőlegen felüli fennmaradó részét, illetve a kiszállítás díját, továbbá, a Vállalkozó által a 7. pontban meghatározott egyéb díjat, amennyiben az felmerült. A Vállalkozó a számlát a vonatkozó hatályos jogszabályokban, így különösen az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben előírt feltételeknek megfelelően állítja ki.

 Amennyiben a Megrendelő a számlát nem rendezi a számla kiállítását követő legkésőbb 3 (három) napon belül, úgy a Vállalkozó jogosult a teljesítésre póthatáridőt tűzni, majd annak eredménytelen elteltét követően jogi úton szerez érvényt a számlából eredő követelésének, melynek minden jogkövetkezményét és költségét (így eljárási- és ügyvédi díj) a Megrendelő köteles viselni.

 1. JÓTÁLLÁS

A Vállalkozót a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék(kádbetét) nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel kezdődik, tehát a termék üzembe helyezésének napján. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek. A Vállalkozó által készített kádbetétekre – tekintettel arra, hogy eladási áruk meghaladja a 10.000,- F-ot, azonban nem haladja meg a 100.000,- Ft-ot – a Kormányrendelet 2.§ (1) bekezdésének a) pontja egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a kádbetét Megrendelő részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban („A szolgáltatás részletes leírása és a használati utasítás” elnevezésű dokumentum) foglaltak figyelmen kívül hagyása, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás körébe tartozó hiba esetén a Megrendelő: elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Megrendelőnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Megrendelőnek okozott érdeksérelmet.

Ha a Megrendelő a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Megrendelő a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Megrendelő – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Vállalkozó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Ha a Megrendelő a termék meghibásodása miatt az üzembe helyezéstől számított 3 (három) munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Vállalkozó köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Megrendelő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve kell elvégezni. A

Vállalkozónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Megrendelő a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik.

A Vállalkozó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A Megrendelőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

A jótállás nem érinti a Megrendelő jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, a Megrendelő Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 13. pontban feltüntettettek alapján.

 1. KELLÉKSZAVATOSSÁG

A Megrendelő a Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Vállalkozóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a Megrendelő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Megrendelő érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Megrendelő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Vállalkozó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Megrendelő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Vállalkozó költségére a Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozó adott okot.

A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Vállalkozóval.

A Megrendelő közvetlenül a Vállalkozóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Megrendelő igazolja, hogy a terméket a Vállalkozótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Vállalkozó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Megrendelő részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Vállalkozó bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Megrendelőnek felróható okból keletkezett, nem köteles a Megrendelő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha a Megrendelő a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 1. FELELŐSSÉG

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Vállalkozó nem vállal felelősséget.

A Megrendelő a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Vállalkozó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Vállalkozó kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Megrendelő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Vállalkozó ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Vállalkozó nem vállal felelősséget.

A Megrendelő által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Vállalkozó jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Vállalkozó jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Az Internet globális jellege miatt a Megrendelő elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Megrendelő államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Megrendelőt terheli a felelősség.

Amennyiben a Megrendelő a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Vállalkozónak. Amennyiben Vállalkozó jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 1. SZERZŐI JOGOK

A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Vállalkozó a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése, letöltése, vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Vállalkozó előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett, kivételt képez ez alól az adatok tömeges letöltése, ami magáncélú felhasználásra sem engedélyezett írásbeli hozzájárulás nélkül. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Vállalkozó előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A Vállalkozó jogosult kizárni azokat az látogatókat a Weboldal használatából, akik ezeket a feltételeket megsértik.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Megrendelőnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Vállalkozó előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A Megrendelő a Vállalkozó tevékenységével vagy az elkészített kádbetétekkel kapcsolatos fogyasztói kifogásait az ÁSZF-ben meghatározott elérhetőségeken terjesztheti elő. A Vállalkozó az írásbeli panaszt a beérkezését követően 30 (harminc) napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Megrendelőhöz eljusson. Ha a panaszt a Vállalkozó elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. Az írásbeli panasz és a válasz másolati példányát a Vállalkozó köteles öt évig megőrizni. A Vállalkozó a Megrendelő által előterjesztett kifogásokat az ÁSZF-ben meghatározott elérhetőségeken fogadja.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek:

Amennyiben a Vállakozó és a Megrendelő közötti esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Vállalkozóval való békés tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Megrendelő számára:

– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: amennyiben Megrendelő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

– Békéltető testület: A kádbetétek minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Megrendelő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Vállalkozó székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Veszprémi Békéltető Testület elérhetőségei: Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 115-116.); E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu; Központi telefonszám: +36-88-814-121; Fax: +36-88-412-150 (VKIK fax).

A Megrendelő lakóhelye (tartózkodási helye) alapján elérhető békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Vállalkozó köteles a békéltető testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is.

– Bírósági eljárás: Megrendelő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Weboldal WordPress alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus- és védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való megrendelés feltételezi a Megrendelő részéről az Internet technikai és műszaki korlátjainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Vállalkozó bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Vállalkozó a módosításokról a Megrendelőket a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Weboldalon történő rendelés leadásának feltétele, hogy a Megrendelő a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

Az Általános Szerződési Feltételek pdf formátumban történő letöltéséhez kattintson ide!

Veszprém, 2021. május 2.